• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Samtykke fra elever mellom 15 og 18 år om kontaktpersoner

Samtykke fra elev mellom 15 og 18 år om kontaktpersoner

Dette samtykket gjelder kontaktpersoner utenom dine foreldre med foreldreansvar i folkeregisteret.

Når du blir 15 år, har du rett til å bestemme over egen utdanning. Du får da bestemme selv hvem du vil dele taushetsbelagt informasjon om din skolegang med, ved siden av dine eventuelle foreldre. Derfor kan du her samtykke til at andre kontaktpersoner (ved siden av dine eventuelle foreldre) får informasjon om deg og din skolegang i Visma InSchool uten dine foreldres samtykke.

Du har rett til å bestemme over egne utdanningsvalg når du blir 15 år etter barnelova § 32. Utdanning, medlemskap i foreiningar. Frem til du blir 18 år skal du få mer selvbestemmelsesrett etter barnelova § 33. Barnet sin sjølvråderett. Dersom dine foreldre er registrert med foreldreansvar knyttet til deg i folkeregisteret, får de automatisk tilgang til Visma InSchool. Disse behøver du derfor ikke å registrere her.

Nedenfor oppgir du fødselsnummer, navn, mobilnummer og e-post til kontaktpersonen(e). Du kan samtykke til at kontaktpersonen(e) får tilgang til Visma InSchool og/eller har gjensidig dialog med skolen om din skolegang.

Opplysninger om deg
Tilgang til Visma InSchool

Ved å krysse av i boksen under, gir du kontaktpersonen(e) du oppgir, lov til å se opplysninger om deg i Visma InSchool (VIS). Kontaktpersonen(e) vil få samme tilgang som foreldre. Du finner informasjon om hvilke tilganger foreldre har i VIS på Afk.no.

Samtykke gjelder frem til du blir 18 år. Du kan trekke tilbake samtykket ved å gi beskjed til din skole.

Kontaktpersonens samarbeid med skolen

Du kan også samtykke til at skolen kan samarbeide med kontaktpersonen(e) om din skolesituasjon utenom hva de ser i Visma InSchool. Regler om foreldresamarbeid finner du i forskrift til opplæringsloven § 20-4.

Ved å krysse av i en eller flere bokser under, samtykker du til at skolen og kontaktpersonen(e) du gir navnet på kan snakke sammen om din skolesituasjon. Dette kan være om karakterer, fravær, brudd på ordensreglementet, og saker som gjelder ditt skolemiljø. Regler om skolemiljø finner du i opplæringsloven § 9 A. Elevane sitt skolemiljø og i ordensreglement for elever ved videregående skoler i Akershus.

Hvilken type informasjon de kan ha dialog om er nærmere spesifisert i hver boks. Skolen og dine foreldre med foreldreansvar skal fremdeles ha gjensidig dialog om dette.

Samtykket gjelder frem til du blir 18 år. Du kan trekke tilbake samtykket ved å gi beskjed til din skole.
For eksempel informasjon om:

 • hvordan jeg har det på skolen med andre elever og ansatte
 • jeg blir mobbet, ertet eller krenket 
 • jeg blir bortvist fra skoleaktivitet
 • jeg kommer ofte for sent og glemmer utstyr

Samtykket gjelder ikke

Selv om du samtykker til deling av informasjon om deg, kan ikke skolen fortelle alt om deg og ditt privatliv til kontaktpersonene du oppgir nedenfor. Dette gjelder også til dine foreldre. Dette kan være for eksempel:

 • hvem du er forelsket i, om du har kjæreste eller om du har kysset noen
 • at du snakker med helsesykepleier eller noen i elevtjenesten på skolen
 • helseopplysninger (hvis du er over 15 år), slik som diagnoser, bruk av prevensjon, graviditet og abort
 • detaljerte fraværsopplysninger, slik som konkret tidspunkt for fravær og årsaken til fraværet
 • hva slags klær du bruker på skolen
 • ditt politiske og religiøse ståsted

Skolen har heller ikke lov å informere kontaktpersonene om du blir tatt til å bruke rusmidler, har begått kriminalitet, eller gjort alvorlig brudd på ordensreglementet. Dette krever i så fall samtykke fra dine foreldre med foreldreansvar.

Kontaktpersoner

Her legger du inn kontaktinformasjon på dine kontaktpersoner. Du kan legge til så mange du vil. Du må oppgi fødselsnummeret til kontaktpersonene, slik at skolen kan registrere dine kontaktpersoner på din profil i VIS.

Hvis du ikke vil at de du oppgir skal få samme type informasjon, så fyller du ut ett samtykke per kontaktperson.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader