• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Behovs- og bærekraftssjekk for anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Akershus fylkeskommune

Informasjon om sjekklisten

Sjekkliste for behovs- og bærekraftsvurdering av tiltak som søker om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Akershus fylkeskommune for søknadsåret 2024.

Fra og med søknadsåret 2023 er det i “Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” innført et krav om at en behovsvurdering skal fylles ut av søker og legges ved den enkelte søknad (se bestemmelsenes vedlegg 7). 

Akershus fylkeskommune har i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner utviklet en sjekkliste for behovs- og bærekraftsvurdering. Sjekklisten er digital og det vil genereres en PDF-fil som skal legges ved søknaden om spillemidler. De som velger å benytte seg av dette verktøyet trenger ikke å fylle ut en behovsvurdering etter malen som finnes i bestemmelsenes vedlegg 7. 

Sjekklisten er todelt:

  • Del 1 tar for seg vurderinger av behov og utforming av anlegget det søkes om tilskudd til. 
  • Del 2 tar for seg vurderinger av hvordan anlegget det søkes om tilskudd til kan relateres til FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftsmålene skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen i Akershus, og skal innarbeides i alle tilskuddsordninger som forvaltes av fylkeskommunen. Se våre nettsider for mer informasjon og ta gjerne vårt e-læringskurs. 

For søknadsåret 2023 er det ingen krav om at søker skal benytte fylkeskommunens sjekkliste. Det er derfor fullt mulig å velge å ta utgangspunkt i bestemmelsenes vedlegg 7. For alle søknader skal det uansett vedlegges en behovsvurdering. Fylkeskommunen oppfordrer likevel søkere i Akershus til å benytte den digitale sjekklisten. Ved å gjennomgå bærekraftssjekken vil søkere samtidig kunne få gode tips og råd om bærekraftige løsninger for planlegging, realisering og drift av ulike anlegg.

I kvitteringen som genereres etter at sjekklisten er utfylt vil det følge med en oppsummering som sier noe om behovet og en samlet bærekraftsvurdering av anlegget. Denne konklusjonen vil ikke ha betydning for hvilke anlegg som tildeles spillemidler for søknadsåret 2024. Kommuner vil likevel oppfordres til å benytte utfylt sjekkliste som et grunnlag for lokale prioriteringer.

Sjekklisten vil ha størst verdi dersom den gjennomføres tidlig i planleggingsprosessen for et anlegg, men vil også være relevant for anlegg som er under bygging eller er ferdigstilt. 

For informasjon om ulike typer idretts- og nærmiljøanlegg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg, eksempler på referanseanlegg og tips til gjennomføring av anleggsprosjekt besøk gjerne Gode idrettsanlegg.

Trykk neste for å gå videre.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader