• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Samtykke fra elever over 18 år om kontaktpersoner

Samtykke fra elever over 18 år om kontaktpersoner

Når du blir 18 år, er du myndig. Da kan dine foresatte ikke lenger få taushetsbelagte opplysninger om deg fra skolen hvis du ikke ønsker det, selv om du fortsatt bor hjemme.

Hvis samarbeidet og dialogen mellom foresatte og skolen skal kunne fortsette etter at du fyller 18 år, så må du samtykke til dette under. Det gjelder også om du vil at de skal ha tilgang til Visma InSchool.

Nedenfor oppgir du fødselsnummer, navn, mobilnummer og e-post til kontaktpersonen(e). Du kan samtykke til at kontaktpersonen(e) får tilgang til Visma InSchool. Du kan også samtykke til at kontaktpersonen(e) du oppgir har gjensidig dialog med skolen om din skolegang.

Samtykket du gir gjelder til du er ferdig med videregående opplæring eller til du trekker samtykket tilbake. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å gi beskjed til skolen.

Opplysninger om deg
Tilgang til Visma InSchool

Ved å krysse av i boksen under, gir du kontaktpersonene du oppgir, lov til å se opplysninger om deg i Visma InSchool (VIS). Du kan hele tiden bestemme hva slags informasjon om deg dine kontaktpersoner skal få i VIS. På afk.no kan du se hvilke tilganger det gjelder. 

Du kan trekke tilbake samtykket ved å blokkere tilganger under menypunktet «Kontaktpersontilgang» i VIS og gi beskjed til skolen om å deaktivere deres pålogging til VIS.

Kontaktpersonens samarbeid med skolen

Du kan også samtykke til at skolen kan samarbeide med kontaktpersonen(e) om din skolesituasjon utenom hva de ser i Visma InSchool. Regler om foreldresamarbeid finner du i opplæringsloven § 10-3. Samarbeid med foreldra og § 10-8. Informasjon til elevane og foreldra, og opplæringsforskriften § 11-1. Foreldremøte og foreldresamtale.

Ved å krysse av i en eller flere bokser under, samtykker du til at skolen og kontaktpersonen(e) du gir navnet på kan snakke sammen om din skolesituasjon. Dette kan være om karakterer, fravær, brudd på ordensreglementet, og saker som gjelder ditt skolemiljø. Regler om skolemiljø finner du i opplæringsloven kapittel 12. Skolemiljøet til elevane og i ordensreglementet for elever ved videregående skoler i Akershus fylkeskommune.

Hvilken type informasjon de kan ha dialog om er nærmere spesifisert i hver boks.For eksempel informasjon om:

 • hvordan jeg har det på skolen med andre elever og ansatte
 • jeg blir mobbet, ertet eller krenket 
 • jeg blir bortvist fra skoleaktivitet
 • jeg ofte bryter ordensreglementet og årsakene til det. For eksempel kommer ofte for sent og glemmer utstyr

Samtykket gjelder ikke

Selv om du samtykker til deling av informasjon om deg, kan ikke skolen fortelle alt om deg og ditt privatliv til kontaktpersonene du oppgir nedenfor. Dette kan være for eksempel:

 • hvem du er forelsket i, om du har kjæreste eller om du har kysset noen
 • at du snakker med helsesykepleier eller noen i elevtjenesten på skolen
 • helseopplysninger, slik som diagnoser, bruk av prevensjon, graviditet og abort
 • detaljerte fraværsopplysninger, slik som konkret tidspunkt for fravær og årsaken til fraværet
 • hva slags klær du bruker på skolen
 • ditt politiske og religiøse ståsted
Kontaktpersoner

Her kan du legge inn kontaktinformasjon på dine kontaktpersoner. Du kan legge til så mange du vil. Du må oppgi fødselsnummeret til kontaktpersonene, slik at skolen kan registrere dine kontaktpersoner på din profil i VIS.

Hvis du ikke vil at de du oppgir skal få samme type informasjon, så fyller du ut ett samtykke per kontaktperson.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader