• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd til stimulering av friluftslivets ferdselsårer for 2024

Informasjon om prosjektet

Friluftslivets ferdselsårer er et flerårig prosjekt som er satt igang av Klima- og miljødepartementet (KLD). Prosjektet startet i 2019.

Prosjektet skal være med å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og merking og kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer for friluftsliv.

Arbeidet med prosjektet består av 3 faser:

 • Fase 1: Kommunen melder inn status til Kartverkets database Turruter
 • Fase 2: Kommunen utarbeider plan for friluftslivets ferdselsårer
 • Fase 3: Kommunen og samarbeidspartnere realiserer planlagte tiltak

Kommunen kan søke økonomisk støtte for å gjennomføre arbeidet:

 • Fase 1: Kommunen kan søke om
  kroner 30 000,- til støtte for gjennomføring av kartleggingen.
 • Fase 2: Kommunen kan søke om
  kroner 30 000,- til avgrensede planer
  kroner 50 000,- til planer for hele eller store deler av kommunen.

Formålet med tilskuddsordningen er å få fylkeskommuner til å iverksette og gjennomføre regionale prosjekter for å stimulere kommunene til å utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer.

Arbeidet skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder "Plan for friluftslivets ferdselsårer".

Satsingen er forankret i Nasjonal handlingsplan for friluftsliv (2018)
og Stortingsmelding 2018 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader