• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om utvidet ungdomsrett på bakgrunn av sykdom eller deltidselevstatus

Søknad

Utvidet ungdomsrett innebærer at elever som ikke har kapasitet til å være heltidselev, kan få utvidet rett til å fullføre et planlagt opplæringsløp utover 3 år. 

Dette skjemaet brukes dersom eleven på grunn av alvorlig sykdom eller lignende må

  • avbryte deler av skoleåret
  • ikke har kapasitet til å være heltidselev

 Vilkår

  • Skolens rektor må ha fattet vedtak om overgang fra heltidselev til deltidselev (jf. forskrift til opplæringsloven § 6 – 5).
  • Skolen og eleven må ha laget en plan for gjennomføring av opplæringen.
  • Det må foreligge dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten.

Skjemaet skal ikke brukes av elever som har rett til spesialundervisning og dermed rett til videregående opplæring i inntil to ekstra år (jf. opplæringsloven § 3-1 femte avsnitt).

Om eleven
/
Om skolen og kontaktperson på skolen

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader